• image

YATIRIM ÖNCESİ ve SONRASI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Joint Capital, şirket alım, satım ve birleşmelerinde alıcı ve satıcı tarafta müşterilerine işlemin bütün süreçlerinde hizmet sunmaktadır;

Stratejik ve finansal yurtiçi, yurtdışı yatırımcı adaylarının belirlenmesi
Sektör analizi (büyüklük, büyüme, pazar trendleri, rekabet koşulları…)
Adaylarla temas, kısa listelerin yaratılması, ziyaretlerin ve ilk toplantıların organizasyonu
Yatırımcılara sunulmak üzere firma hakkında finansal, operasyonel ve yönetimsel bilgileri içeren detaylı bilgi seti (prospektüs) hazırlanması
Uluslararası standartlarda firma değerlemesi
İşlemin yapısı, ödeme koşulları ve zamanlama konularında danışmanlık
Müzakereler ve işlemin stratejisi, yapısı, zamanlaması, borçlanma ve ödeme seçenekleri konularında danışmanlık
Due Diligence (verilen bilgilerin kontrolü) sürecinin yönetilmesi
İşlemde danışmanlık verecek denetçiler, avukatlar ve çevre danışmanları gibi diğer tarafların tavsiye edilmesi ve seçimi
Başarılı bir işlem kapanışının gerçekleşmesi için ön protokol, hissedarlık ve hisse devir anlaşmaları gibi kilit anlaşmaların hazırlanmasında ve müzakeresinde danışmanlık.