• image

DEĞERLEME

Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinde, üzerinde durulması gereken en önemli alanlardan biri, şirketin veya varlıkların değerlemesidir. Şirketinizin değerini bilmek, olası teklifleri sağlamasını yapmaya yardımcı olur ve gelen teklifleri arttırmak için kullanılabilir.

Her şirket birbirinden farklıdır. Yeni kurulan bir şirketle oturmuş, senelerdir kar yapan bir şirket değerlemesi aynı yöntemlerle yapılamaz. Farklı sektörlerin şirket değerlemesi farklı olabilir. Standart değerleme yöntemleri perspektif sağlamaya yardımcı olsa da, ayrıntılı bir değerlendirme yapılmadığı takdirde şirket değerinin altında görülebilir.

JOINT olarak, her şirketin kendi dinamiklerine uygun şekilde, uluslararası standartlarda çeşitli metodolojiler kullanarak değerleme yaparız.